Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Fizjoterapii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Zdrowia Publicznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Białymstoku
  Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
  Ocena: negatywna / przywrócenie uprawnień - I sto
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Warszawie
  II Wydział Lekarski
  Ocena: brak danych
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: brak danych
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Wydział Rehabilitacji Ruchowej
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Wydział Rehabilitacji
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  Wydział Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Wydział Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
  Wydział Turystyki i Administracji
  Ocena: pozytywna
 • Collegim Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Wydział Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
  Wydział Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  Instytut Fizjoterapii
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu
  Instytut Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
  Instytut Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Puławska Szkoła Wyższa w Puławach
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydział Opieki Zdrowotnej
  Ocena: brak danych
 • Śląska Wyższa Szkoła Informatyki
  Wydział Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
  Wydział Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Medyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Wydział Fizjoterapii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
  Katedra Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
  Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
  Wydział Nauk Medycznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
  Wydział Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
  Ocena: pozytywna

Wywiad z dr Teresą Orlik z Instytutu Matki i Dziecka, Zakład Usprawniania Leczniczego, na temat roli fizjoterapii w leczeniu mukowiscydozy

Marta Ciosmak
"Poradnik Medyczny"
16.05.2008
Marta Ciosmak: Fizjoterapia odgrywa znaczącą rolę w leczeniu mukowiscydozy. Kiedy należy rozpocząć zabiegi fizjoterapeutyczne?

Dr Teresa Orlik, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Usprawniania Leczniczego: Fizjoterapię rozpoczynamy zaraz po zdiagnozowaniu choroby. Im wcześniej, tym lepiej. Generalnie diagnoza stanowi punkt startowy do rozpoczęcia zabiegów fizjoterapeutycznych.

M.C.: Jak często zabiegi te powinny być stosowane?

Dr Teresa Orlik: Stosuje się je bardzo różnie – w zależności od postaci choroby. U niektórych chorych na mukowiscydozę obserwuje się dużo szybsze zmiany w płucach. Wtedy zabiegi fizjoterapeutyczne należy wykonywać częściej. W takich przypadkach niezbędny jest dłuższy czas zabiegów. A u chorych z niewielkimi zmianami, albo ze zmianami bardziej uwidocznionymi w przewodzie pokarmowym, ilość zabiegów jest mniejsza.

Pacjenci tacy mogą sobie pozwolić na jeden zabieg fizjoterapeutyczny w ciągu dnia. Generalnie uważa się, że przeciętny chory na mukowiscydozę dwa - trzy razy dziennie powinien mieć wykonywane zabiegi. Średnio zabiegi trwają 20 minut. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby nawet do 40 minut.

M.C.: Kto powinien wykonywać zabiegi? Czy niezbędna jest pomoc fizjoterapeuty?

Dr Teresa Orlik: Ponieważ fizjoterapia stanowi nieodłączny element dnia codziennego osoby chorej na mukowiscydozę, uczymy rodziców jak wykonywać takie zabiegi. W zasadzie wszyscy członkowie rodziny powinni się włączyć w wykonywanie fizjoterapii. Chorzy w wieku młodzieńczym powinni samodzielnie wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne.

W momencie, kiedy chorzy usamodzielniają się, zakładają rodziny - sami powinni radzić sobie z fizjoterapią. Są specjalnie opracowane metody służące temu, by chory sam mógł wykonać sobie drenaż. Jednak im częstszy jest kontakt z fizjoterapeutami, tym lepiej. W całej Europie trwają dyskusje o tym, jak powinien wyglądać system opieki fizjoterapeutycznej u chorych na mukowiscydozę. W niektórych krajach chory korzysta z porady fizjoterapeuty 2-3 razy w tygodniu. W Polsce niestety takiej możliwości nie mamy. Z porad fizjoterapeutycznych chorzy mogą skorzystać tylko w ośrodkach specjalistycznych. Jednak nie wszystkie ośrodki zatrudniają fizjoterapeutów.

M.C.: Wprowadzane są również techniki wspomagające drenaż.

Dr Teresa Orlik: Techniki wspomagające drenaż funkcjonują od wielu lat. Jest to zarówno klasyczne oklepanie klatki piersiowej, jak i techniki, wykorzystujące różne urządzenia wytwarzające wibracje. Można stosować uciski, wstrząsania klatki piersiowej. Oprócz technik wspomagających drenaż mamy różne techniki nowoczesne, które różnią się od klasycznego drenażu złożeniowego.

M.C.: Coraz lepsze rozumienie mechanizmu choroby pozwala na próby stosowania nowych sposobów leczenia – technik alternatywnych. Jakie to techniki, na czym polegają?

Dr Teresa Orlik: Tych technik jest sporo. Część z nich również opiera się na współpracy pacjenta z drugą osobą. Jest grupa technik opartych na stosowaniu pewnych urządzeń do drenażu. Są to niewielkie urządzenia, które pacjent zawsze może mieć przy sobie. Wtedy chory nie jest od nikogo uzależniony – drenaż może sobie zrobić w dowolnym miejscu. Mamy np. technikę zmiennego ciśnienia oskrzelowego. Jest to przykład jednej techniki, którą wykorzystują cztery urządzenia dostępne na polskim rynku. Ważne jest, by chora osoba trafiła do wyszkolonego specjalisty, który zna te metody i będzie w stanie ich nauczyć.

M.C.: Dziękuję bardzo.

Dr Teresa Orlik: Dziękuję.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/